Transparentní financování strany a volební kampaně

Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (zkratka SD–SN) aktuálně hospodaří s financemi, které jsou tvořeny dotacemi za senátní mandát a z finančních darů od široké veřejnosti.

 

Díky Vašim finančním darům můžeme jako strana růst, rozvíjet politiku jako službu a pomoc. Zavazujeme se každý jeden dar využijeme co nejlépe v práci za lepší budoucnost.

Jak darovat ve třech bodech

1. Než nám velkoryse pošlete váš dar, je třeba nejprve uzavřít darovací smlouvu, která musí být podepsána osobami oprávněnými zastupovat SD – SN: vzor smlouvy si můžete stáhnout na této stránce, nebo nás kontaktujte na spojenidemokrate@gmail.com

2. Vaši smlouvu podepište ve 2 vyhotoveních, zašlete na naši adresu „SD-SN, Lounských 791/10, 140 00 Praha 4“. Po zpracování Vám bude následně jeden originál smlouvy vrácen.

3. Finanční obnos lze poskytnout pouze bezhotovostním převodem na transparentní účet č. 2600626903/2010, kde se Váš dar propíše (link: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2600626903), účet platby označte jako „DAR“. Jako variabilní symbol dárce uveďte své datum narození ve formátu ddmmrrrr (v případě dárce fyzické osoby) nebo své IČO (v případě dárce právnické osoby).

Financování volebních kampaní:

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2022 – obvod č.4, MUDr. Alena Dernerová
( link: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101127130)

Údaje o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění
– obvod č.4, MUDr. Alena Dernerová

 

Naše každoroční hospodaření prochází finančním auditem a výroční finanční zpráva je předkládána Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Všechny výroční finanční zprávy naleznete i zde, na našich webových stránkách.

Darovací smlouvy:

Darovací smlouva

fyzické osoby

Darovací smlouva Word

Darovací smlouva

právnické osoby

Darovací smlouva Word

Výroční finanční zprávy:

2022

velikost PDF 70,2 kB

2021

velikost PDF 66,9 kB

2020

velikost 66,6 kB

2019

velikost 57,5 kB

2018

velikost 190,2 kB